Wedstrijdzaken
Op deze pagina informatie over de volgende onderwerpen:


Afmelden wedstrijden
Jeugd
Dit kan tot en met woensdag voor 18:00 (als de wedstrijd op zaterdag wordt gespeeld) bij de coach van de ploeg.
Hierdoor is er voldoende tijd om invallers te regelen of in uiterste nood een wedstrijd te verzetten zonder financiële gevolgen.

Senioren
Voor woensdag 18:00 uur moeten alle teams compleet zijn, via de coach/aanvoerder van het team. Indien het niet compleet is dient de coach/aanvoerder dit te melden bij .

Scheidsrechters
De te fluiten (jeugd)wedstrijden worden toebedeeld door de scheidsrechteraanwijzer. Een aantal vrijwilligers van PSV zijn opgeleid om ook elders wedstrijden te fluiten. Interesse om te fluiten? Meld je aan. Opleiden en begeleiden is altijd bespreekbaar.
Voor vragen kan je altijd terecht bij

Zaalwacht
De zaalwacht wordt naar ratio verdeeld over alle senioren/juniorenteams (minimale leeftijd 18 jaar).
De verdeling zal gekoppeld worden aan de te fluiten wedstrijden. Hierdoor kan bijvoorbeeld één persoon fluiten en de andere persoon de zaalwacht invullen. Een uitgebreide toelichting op de taken van de zaalwacht lees je via deze link. Hieronder korte samenvatting.

  • Indien je niet kan op vermeld tijdstip/dag, dien je zelf voor vervanging te regelen.
  • Let op de aanwijzingen van KNKV over wat zaalwacht inhoud.
  • Zorg dat je 15 minuten voor de eerste wedstrijd aanwezig bent zodat de korven neergezet kunnen worden en de klok aangesloten kan worden.
  • Elk team heeft zijn eigen ballen.
  • In de Tempel staat in de kast in het materiaalhok een blauwe koffer met verbandspullen. Daarin zit ook het schema wie er moeten fluiten, een ledenlijst, reglementen, en strafformulieren.
  • Om de klok aan te sluiten even aan de zaalbeheerder vragen, die sluit hem meestal aan en dan kan je hem bedienen.
Wedstrijdformulier, app sportlink
Om aan de wedstrijden deel te kunnen nemen heeft elke korfballer een zogenaamde sportlinknummer. In de ledenadministratie van KNKV is van elke speler dit nummer, een pasfoto en naam/leeftijd bekend. Voor de wedstrijdadministratie wordt gebruik gemaakt van de Sportlinkapp van het KNKV, waardoor scheidsrechters, coaches en spelers de wedstrijdformaliteiten kunnen afhandelen. Deze app is voor Android en Apple aangestuurde apparaten te gebruiken en te downloaden via de hiervoor genoemde link.

Als er onverhoopt een rode kaart wordt gegeven door de scheidsrechter, dan zal van elke partij de aanvoerder/coach en de betrokken speler/tegenstander een strafformulier moeten invullen en versturen naar de tuchtcommissie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van onderstaand strafformulier.

Iedereen heeft het recht om een tuchtzaak aanhangig te maken bij KNKV. Daarvoor is een aangifte formulier nodig. Enige informatie over de wedstrijd en spelersnamen zijn wel noodzakelijk. Om een tuchtzaak aan te spannen worden kosten in rekening gebracht.

Formulieren
Om goed bij te houden wie wanneer scoort kan onderstaand scoreformulier worden gebruikt. Tegenwoordig zijn er ook diverse apps beschikbaar, een veel gebruikte app is KORFBALL SCOUT.

Onderstaand de diverse formulieren die in gebruik zijn:

Spelregels
Korfbal is een sport waarin het de bedoeling is als aanvaller om de bal door de korf heen te gooien. Hierbij wordt je gehinderd door verdedigers. Elke sport kent een aantal spelregels, zo ook korfbal. De belangrijkste voor de jongste spelers (E en F pupillen die tussen 7 en 10 jaar oud zijn) zijn samengevat in het document Belangrijkste spelregels. Vanaf pupillen D wordt er gespeeld in twee vakken. Daarvoor gelden de KNKV regels.

(*) Sinds enkele jaren speelt de F en E-jeugd 4Korfball, een dynamische en actieve vorm om het korfbalspel leuk aan te leren, zowel het atletisch vermogen als de balbehendigheid. Het artikel KNKV - wat is 4Korfball geeft hierover meer informatie.

Er zijn nog meer regels, die allemaal worden beoordeeld door de scheidsrechter. Wil je meer weten over het korfbalspel, kijk eens op korfbalmasterz.nl. Daarin wordt bijna alles uitgelegd met tekst en beeld. Je kunt daar ook een spelregelcerificaat verdienen. Vanaf 1 september 2018 wordt dat verplicht gesteld aan spelende leden van het KNKV, wat gefaseerd wordt ingevoerd. Wees er op tijd bij!
 
Reglement Sporthallen Eindhoven
Gedurende het zaalseizoen maken we gebruik van gemeentelijke sporthallen/gymzalen. Als gast handelen we volgens de huisregels en reglementen.  Bekijk via de link het Reglement sporthallen gemeente Eindhoven.

TESTPAGINA LIVESCIRE


Laatste wijziging: 28-07-2018  door: STC 
SponsorKliks
Sponsoren van PSV

Jarigen!